CORELATII ENERGETICE

Acupuncture

vineri, 19 august 2011

Codul etic si de practica OPMCA - extras

1. Introducere
- In acest document, termenul de “membru OPMCA” este utilizat generic si include orice membru al Asociatiei care are rolul de practician. Termenul de “pacient/client” este utilizat in sensul de beneficiar al serviciilor oferite de catre membrii OPMCA (persoane si familii beneficiari ai terapiei).
- Membrii OPMCA trebuie sa urmareasca tot timpul beneficiul maxim al pacientilor/clientilor asistati. In acest scop, ei sunt dedicati unor standarde inalte de competenta si integritate profesionala.
- Scopul acestui Cod etic si de practica este de a stabili standardele etice si profesionale pe care membrii OPMCA trebuie sa le respecte, sa ii asiste pe acestia in munca desfasurata cu pacientii/clientii, respectiv sa ii informeze si sa ii protejeze .
- Codul etic si de practica trebuie respectat de catre toti membrii OPMCA.
2. Responsabilitatea fata de pacienti / clienti
Membrii OPMCA trebuie:
-sa afiseze la loc vizibil in cabinet autorizatia de „Libera Practica” si AVIZUL OPMCA pe anul in curs.
- sa ia parte la o pregatire adecvata inainte de a incepe munca efectiva cu pacientii/clientii si sa se informeze continuu din punct de vedere profesional.
- sa isi utilizeze cunostintele, abilitatile si experienta pentru a promova pacientilor/clientilor bunastarea psiho-sociala si dezvoltarea personala.
- sa desfasoare munca intr-un mod in care sa promoveze controlul pacientilor/clientilor asupra vietii lor si sa le respecte abilitatea de a lua decizii si de a se schimba in lumina convingerilor si valorilor proprii.
- sa respecte orientarea etnica si religioasa a pacientilor/clientilor.
- sa nu faca discriminari intre pacienti/clienti pe baza religiei, genului, rasei, etniei, nationalitatii, orientarii sexuale, dizabilitatilor si clasei sociale.
- sa fie constienti de influenta pe care o pot exercita asupra pacientilor/clientilor prin natura relatiei cu acestia si sa nu ii exploateze financiar, sexual, emotional sau in orice alt mod.
- sa isi stabileasca si sa monitorizeze limitele in relatia cu pacientii/clientii si sa le aduca la cunostinta care sunt aceste limite.
- sa mentina o relatie profesionala cu pacientii/clientii atâta timp cât aceasta relatie ii este benefica pacientului/clientului. Sa nu neglijeze sau abandoneze pacientii/clientii fara a se asigura in prealabil ca acestia nu mai au nevoie de ajutor adecvat sau ca acest ajutor poate fi oferit de catre alti profesionisti. Trebuie de asemenea sa evite formarea dependentei sau prelungirea inutila a asistarii lor.
- sa trimita pacientii/ clientii altor profesionisti si sa colaboreze cu acestia atunci când acest lucru este spre binele pacientului/clientului.
- sa protejeze pacientii/clientii atunci când exista o convingere fondata pe argumente care reflecta faptul ca actiunile altor practicieni ar putea fi un pericol pentru pacienti/clienti.
- sa isi pastreze eficienta, flexibilitatea si abilitatea de a asista pacientii/clientii. Ei trebuie sa si automonitorizeze nivelul de functionare personala si sa caute ajutor sau sa renunte temporar sau permanent la asistarea pacientilor/clientilor atunci când resursele interioare sunt reduse.
- sa raspunda prompt si intr-un mod adecvat la orice plângere venita din partea pacientilor/clientilor. Ei trebuie sa se straduiasca sa remedieze situatiile in care ar putea cauza daune pacientii/clientilor si sa previna repetarea acestor situatii in viitor.
3. Confidentialitatea
- Membrii OPMCA trebuie sa pastreze confidentialitatea informatiilor personale ale pacientilor/clientilor obtinute prin asistarea lor. Confidentialitatea este o modalitate de a asigura pacientilor/ clientilor protectie si intimitate.
- Membrii OPMCA trebuie sa comunice clar care sunt limitele confidentialitatii pe care se pot baza pacientii/clientii.
- Pacientii/clientii nu pot fi observati de catre nimeni altcineva decât de catre practicianul / practicienii lor fara a primi in prealabil consimtamântul scris din partea lor.
- In cazul in care pacientul/clientul este implicat intr-o alta relatie terapeutica cu un alt profesionist, practicianul trebuie sa aiba permisiunea pacientului/clientului inainte de a se consulta cu acesta.
- Trebuie acordata atentie ca informatiile de identificare sa nu fie transmise printr-o retea de relatii confidentiale.
- Acordurile facute intre practicienii OPMCA si pacienti / clienti in privinta confidentialitatii vor continua si dupa moartea pacientului / clientului, cu exceptia cazului in care exista motive etice sau legale pentru a dezvalui informatii despre acesta.
- Membrii OPMCA trebuie sa pastreze documentele care contin date personale despre pacienti / clienti intr-o maniera care sa asigure confidentialitatea.
- Membrii OPMCA vor putea folosi materialele clinice pentru cursuri, prezentari in scris si studii de caz doar dupa obtinerea consimtamântului scris din partea pacientului / clientului sau in conditiile in care s-au luat toate masurile pentru a-i proteja identitatea
4. Competenta profesionala si integritatea
Membrii OPMCA
-sa afiseze la loc vizibil autorizatia de „Libera Practica” si AVIZUL OPMCA pe anul in curs.
- trebuie sa reprezinte in mod adecvat formarea, calificarea si experienta relevanta pentru practica.
- sa faca tot posibilul sa monitorizeze dezvoltarea propriilor competente si sa lucreze in limitele acestor competente .
- sa nu acorde asistenta profesionala atunci când functionarea normala este perturbata datorita unor dificultati personale sau emotionale, a unor boli, dizabilitati, a consumului de alcool, droguri sau din orice alt motiv.
- sa nu isi exercite rolul profesional intr-un mod care ar submina increderea publicului in munca pe care o fac colegii sau alti profesionisti.
- sa recunoasca faptul ca medicina complementara / alternativa poate fi practicata in diferite cadre conceptuale si prin aplicarea unor metode diverse. De aceea trebuie sa manifeste deschidere pentru schimbarea opiniilor si experientelor provenind din alte orientari terapeutice si sa evite discreditarea acestora pentru a pune in evidenta avantajele orientarii la care adera.
- sa lucreze in limitele legale.
- sa fie la curent cu aspectele legale care ar putea afecta munca desfasurata.
- Situatia in care un membru OPMCA
- este condamnat pentru delicte impotriva persoanei
- se angajeaza in comportamente criminale
- este exclus din alte organizatii profesionale privind delicte impotriva persoanei
- refuza sa coopereze cu OPMCA sau comitetele responsabile pentru aplicarea acestui Cod etic si de practica
poate sa atraga dupa sine masuri disciplinare adecvate situatiei, retragerea temporara sau definitiva a AVIZULUI OPMCA si implicit pierderea dreptului de libera practica , pierderea calitatii de membru.
5. Violarea Codului etic si de practica a membrilor OPMCA
OPMCA va organiza doua comitete responsabile pentru aplicarea Codului Etic si de Practica. Unul se va ocupa de cazurile în care este suspectata violarea Codului, în timp ce celalalt va fi responsabil pentru aplicarea Codului în caz de recurs.
Data valabilitatii
Acest Cod etic si de practica va fi valabil pentru toate reclamatiile primite de catre OPMCA incepând cu data de 2 APRILIE 2009.

Extras din Regulament

Extras din Regulament de organizare si functionare al ORDINULUI  PRACTICIENILOR  DE MEDICINA COMPLEMENTARA / ALTERNATIVA  din ROMANIA
Biroul Central al Ordinului Practicienilor  de Medicina Complementara/Alternativa din Romania in temeiul:
- Legii nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă publicata in Monitorul Oficial din 08.08.2007;
- Statutului de infiintare legala, organizare si functionare a O.P.M.C.A. (Ordinului Practicienilor  de Medicina Complementara/Alternativa) din Romania inregistrat la Judecatoria Buzau ca persoana juridica fara scop patrimonial si certificat sub nr. 78 din data de 17.11.2008;
-Codului etic si de practica.al membrilor Asociatiei “ORDINUL PRACTICIENILOR de MEDICINA COMPLEMENTARA / ALTERNATIVA din Romania”
a adoptat:
Regulamentul de Organizare si Functionare al Ordinului Practicienilor  de Medicina Complementara/Alternativa din Romania.
Capitolul I
Art. 1.
O.P.M.C.A. din Romania s-a constituit la data de 17.11.2008 in baza Legii nr. 118/2007 Infiintarea, inregistrarea, organizarea si functionarea Ordinului Practicienilor  de Medicina Complementara/Alternativa din Romania s-a facut ca persoana juridica fara scop patrimonial si a fost inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Buzau. O.P.M.C.A. are ca principal obiect de activitate avizarea profesionala a practicienilor  in vederea obtinerii autorizarii de libera practica din partea Ministerului Sanatatii din Romania, apararea, controlul si supravegherea exercitarii profesiunii de practician de medicina complementara/alternativa, precum si aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei.
(2) Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania este autonom in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.
(3) Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional.
Art. 2
Sediul Central al OPMCA din Romania este in municipiul Buzau
Art. 3
Ca autoritate publica in domeniu, Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania participa la elaborarea programelor, a actelor normative care reglementeaza domeniul medicinei complementare / alternative si realizeaza atributiile conferite de lege.
Art. 4
Ca organizatie profesionala, Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a practicianului de  in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre practicieni de medicina complementara / alternativa  a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica.
Art. 5
Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania reprezinta interesele profesiei de practician de medicina complementara / alternativa  si actioneaza prin toate mijloacele conferite de lege, pentru dezvoltarea acesteia si pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vietii sociale.
Art. 6
(1) Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania, prin organismele sale, este reprezentant al corpului practicienilor  de medicina complementara / alternativa  din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile statului.
(2) La nivel teritorial, atributiile corpului profesional sunt exercitate de filialele zonale ale OPMCA din Romania, in conformitate cu legea si prezentul regulament.
Art. 7
Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania isi exercita atributiile de autoritate publica si profesionala, conferite de lege si de prezentul regulament, in urmatoarele domenii principale de activitate:
a) imagine, relatii interne si externe;
b) etica si deontologie profesionala;
c) educatie profesionala continua;
d) legislatie si asigurari de sanatate;
e) studii si strategii de dezvoltare;
f) avizari;
g) profesional-stiintific si invatamant;
h) probleme socio-economice, financiar-contabile si administrativ;
i) secretariat.
Art. 8
(1) Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania este organizat si functioneaza pe criterii teritoriale la nivel  central si zonal, conform legii.
(2) Filialele zonale au personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu, precum si autonomie organizatorica si financiara, in conditiile legii si ale prezentului regulament.
Art. 9
Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale OPMCA cu respectarea principiilor democratice si al egalitatii tuturor membrilor, indiferent de specialitate, conform  regulamentului electoral aprobat de Biroul Central.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu