CORELATII ENERGETICE

Acupuncture

duminică, 28 august 2011

FUNDAMENTE ALE TERAPIILOR VINDECATOARE- http://www.quibono.net/capitolele_7_8.html

Natura este la toate nivelurile ei un ansamblu complex de ritmuri. La o extremă avem enormele cicluri ale Universului, ce se măsoară în ani-lumină, la cealaltă minusculele oscilaţii ale atomilor şi particulelor subatomice, cu milioane de vibraţii pe secundă. În acest spectrum enorm se încadrează şi viaţa cu ritmrile ei proprii. Marele ciclu dintre naştere şi moarte, este „împănat” cu multe alte cicluri, diferite, în care atomii corpului sunt complect înlocuiţi la diferite intervale de timp (Schoenheimer 1942).    De-a lungul unei vieţii, ţesuturi precum oasele sau fasciile sunt complect înlocuite de circa 10-15 ori, în timp ce celulele pielii sau intestinului sunt înlocuite de circa 10.000 de ori! Anumite enzime au o durată de viaţă de doar câteva secunde înainte de a fi „re-înnoite” (Ratner 1979). Toate organele au propriile cicluri de activitate, cum ar fi de exemplu ovarele cu ciclul orvarian lunar. Mai scurte sunt ciclurile pulsaţiilor cranio-sacrale, respiraţia, bătăile inimii şi undele creierului, ale căror cicluri durează în medie o zecime de secundă. Şi mai scurte sunt ciclurile moleculelor, care vibrează, se rotesc, oscilează de milioane de ori pe secundă (vezi şi Cap. 9).
   În istoria spirituală a umanităţii fascinaţia acestor cicluri se poate spune că a fost permanentă, dacă ar fi să ne gândim numai la astronomie, calendare, horoscoape, zodii, etc. Ştiinţa modernă a  înlocuit multe dintre credinţele şi superstiţiile vechi cu observaţii şi măsurători exacte. Dar şi această „cercetare” în sine îşi urmează propriul ciclu, căci ideile vechilor generaţii fac periodic loc pentru „noi adevăruri”, atunci când complexul de date se modifică. După cum vom vedea, cercetarea ritmutilor biologice a fost (şi mai este încă) plină de neclarităţi şi controverse. În loc să prezentăm aici ca „fapte adevărate” diferite interpretări şi concluzii, asupra cărora se pot purta controverse la nesfârşit, vom prezenta aici doar o serie de ipoteze. O serie de constatări preliminarii care au fost confirmate sau infirmate prin cercetarea sistematică sau prin experimentele practice.
    Cercetarea medicală a descoperit ritmuri importante care au semnificaţie terapeutică, atunci când a introdus  cu scop terapeutic, pentru un „start rapid” sau pentru tratarea altor boli, folosirea pulsurilor magnetice. După ce au fost testate o serie de „semnale”, atenţia şi interesul medicinei şcolastice s-a concentrat îndeosebi asupra câmpurilor magnetice pulsatorii de frecvenţă joasă şi foarte joasă (ELF). Zona ELF este definită ca o zonă cu o frecvenţă sub 100 Hz (Miller 1986). Frecvenţe asemănătoare radiază din palmele terapeuţilor care practică atingerea terapeutică sau alte forme înrudite acesteia. Desigur, mâinile terapeuţilor nu au o frecvenţă fixă sau constantă, ci „scanează” un întreg registru (zonă) de frecvenţe, care în medicina şcolastică sunt considerate a fi necesare pentru declanşarea „startului rapid” al proceselor reparatorii ale ţesuturilor moi şi tari, despre care am vorbit în capitolele anterioare. Ori această corelaţie (frecvenţele acceptate de medicina şcolastică şi frecvenţele similare care emană din mâinile terapeuţilor), care a fost relativ de curând descoperită, este deosebit de interesantă, aşa că ne vom apleca asupra ei cu mai mare atenţie în rândurile ce urmează.
7.2 „Ferestre” de frecvenţe specifice
   În Tabelul 7.1 putem vedea câteva dintre frecvenţele deja studiate în laboratoarele de cercetări, împreună cu ţesuturile asupra cărora aceste frecvenţe au o acţiune deosebită. Uneori aceste frecvenţe sunt denumite „ferestre de frecvenţe specifice”. Informaţii şi surse ale rapoartelor originale puteţi găsi la Sisken & Walker (1995). Tot acolo puteţi citi şi asupra cercetărilor făcute cu anumite frecvenţe asupra unor anumite afecţiuni. Ca urmare a unora dintre aceste studii au rezultat o serie de US-Patente (de ex. Sandyk 1995, Liboff et al. 1993).
FrecvenţăAcţiune
 2 HzRegenerare a nervilor
 7 HzCreştere a ţesutului osos
10 HzVindecarea ligamentelor
15, 20 şi 72 HzDiminuarea necrozei dermei, stimularea capilarizării şi proliferarea fibroblastelor
25 şi 50 Hz
Efect sinergetic asupra NGF (nerve growth factor)


7.1 Înregistrarea unui semnal provenit de la mâna unui terapeut, făcută de Dr. John Zimmerman. Frecvenţa nu este uniformă, constantă, ci oscilează între 0,3 Hz şi 30 Hz (cu marea majoritate a activităţilor în zona 7-8 Hz). Acoladele indică segmentele de oscilaţii care corespund aproximativ  „ferestrelor de frecvenţe” din Tabelul 7.1 (15 Hz=capilarizare, proliferare a fibroblastelor, diminuarea necrozei pielii; 10 Hz=vindecarea ligamentelor; 7 Hz=creştere osoasă; 2 Hz=regenerarea nervilor).
Definiţia „energiei vindecătoare”
   Este evident faptul că există o concordanţă între radiaţiile biomagnetice care provin de la mâinile terapeuţilor şi „ferestrele de frecvenţe specifice” pe care le-au constatat şi certificat cercetătorii din domeniul biomedicinei. Totuşi, oricât de interesante sunt aceste coincidenţe, ele nu dovedesc încă prea multe. Sunt necesare încă o serie de cercetări în această direcţie. Iar cercetarea porneşte întotdeauna de la o ipoteză ce trebuie verificată sau dimpotrivă, infirmată. Tocmai de aceea îndrăznim aici să formulăm o ipoteză, care în acelaşi timp poate fi considerată ca fiind o definiţie a „energiei vindecătoare”, independent de faptul că această energie este produsă de un aparat sau de mâna unei persoane.
Definiţie şi IPOTEZĂ
„Energia vindecătoare” – indiferent dacă este produsă de un aparat sau de către corpul omenesc – este energia unei anumite frecvenţa sau domeniu de frecvenţe, care stimulează refacerea (procesul reparatoriu) unui ţesut.
Participarea altor frecvenţe
   Experimentele medicale cu energii nu se limitează doar la zona ELF a spectrului de frecvenţe. Aparate cum ar fi de exemplu „Diapulse”, care generază o frecvenţă de 27 MHz (27 de milioane de pulsuri pe secundă) au fost intensiv studiate. În încercările clinice efectuate cu „Diapulse” în cazurile de răniri, s-a certificat faptul că tumefierile scad (se diminuează), rănile se vindecă mai rapid, regenerarea nervoasă este stimulată şi durerile sunt atenuate; chiar şi refacerea funcţională este mai rapidă. Indicii asupra acestor fapte se pot găsi în sinteza efectuată de Sisken & Walker (1995).
   În Imaginea 7.1 este cuprinsă numai zona energetică a spectrului ELF, care radiază din mâinile terapeuţilor în cadrul atingerii terapeutice (terapeutic touch). Dar fără îndoială că mai există şi alte frecvenţe şi forme energetice implicate. Acestea pot fi parţial explicate prin „oscilaţiile-Frölich“ pe care le-am prezentat în Cap.4. Toate frecvenţele produse de corp indică de regulă Armonii şi Sub-armonii (supratonuri şi subtonuri, adică semnale care sunt multipli exacţi sau fracţiuni ale “tonurilor de bază”). Faptul că foarte probabil sunt pe deasupra implicate şi radiaţii infraroşii, am arătat în Cap. 6.
    Există motive pentru a considera că radiaţiile infraroşii produse de mâna unui terapeut pot stimula creşterea celulară, ADN-ul, sinteza proteinică şi respiraţia celulară (cercetări făcute asupra maeştrilor Qi Gong). Există material documentar şi asupra radiaţiilor de microunde (Enander & Larson 1977) şi de lumină (Rattemeyer et al. 1981, F.A.Popp et al. 1992) care provin de la sistemele vii. Inima, spre exemplu, crează diferite feluri de frecvenţe şi energii, care se răspândesc prin sistemul circulator în întregul organism, către fiecare celulă. Cea mai înaltă frecvenţă o posedă pulsatile electromagnetice, urmate de “tonurile” inimii, undele tensiunii sangvine şi oscilaţiile calorice (radiaţii infraroşii, radiaţii calorice). Russek & Schwartz (1996) au desemnat acest complex al radiaţiilor inimii ca fiind un „sistem energetic dinamic“ şi au considerat că acest sistem are potenţial de schimb informaţional, respectiv de comunicare, în întregul organism.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu