CORELATII ENERGETICE

Acupuncture

vineri, 2 august 2013

APA


Apa, din punct de vedere chimic vorbind are o structură simplă, este formată din doi atomi de hidrogen și un atom de oxigen. Deși molecula de apă este atât de banală, viața nu poate exista în lipsa ei.

Importanța apei pentru om
În lipsa apei nu se poate realiza formarea, difuziunea, transformarea, transportul, activarea, dezactivarea, combinarea și recombinarea atomilor, sarcinilor (ionilor) și a moleculelor, reacții biochimice (reacții de oxidoreducere, de hidratare, hidroliză, etc.) dar și fizice (dizolvare, procesele de membrană, presiune, etc.). Se știe că deshidratarea conduce la întreruperea fluxurilor energetice și metabolice, ceea ce înseamnă că omul își atenuează până la dispariție capacitățile bioelectrice și catalitice specifice materiei vii.
Rolul apei în organismul uman
Apa participă la numeroase procese importante ce au loc în corpul uman, cum ar fi:
-         Realizarea absorbției și a digestiei,
-         Dizolvarea și transportul unor substanțe (minerale, săruri, ionu, compuși organici, etc.)
-         Biodegradarea și evacuarea unor substanțe toxice sau nespecifice,
-         Realizarea echilibrului acido-bazic și a osmozei,
-         Reglarea temperaturii corpului,
-         Respirația și nutriția celulară,
-         Realizarea unui mediu de reacție pentru procesele biochimice (hidroliză, hidratare, oxido-reducere, etc.)
-         Asigurarea continuă a schimburilor de substanțe dintre mediul extern și cel intern.
Procentul apei din corpul uman
Aproximativ jumătate din greutatea corpului uman îi revine apei. Cantitatea de apă reținută în organism diferă în funcție de vârstă, astfel:
Vârstă
%
Fetus la 3 luni
94
Nou născut
80
Adulți
65
Bătrâni
50
Repartiția apei în corpul uman
Localizare
Denumire
% din apa totală din organism
Rol, Observații
În întreg corpul uman
Apă totală
100
Menține viata. Creează mediul necesar biochimiei. Furnizează cationul H(+) și anionul OH(-) care participă la menținerea echilibrului acido-bazic. Este dizolvantul universal.
În interiorul celulelor
Apă vitală, apă intracelulară
58
Menține activitatea organelor. Intră în constituția celulelor și țesuturilor.
În afara celulelor
Apă transcelulară
2
Se află în stomac, intestine, vezică biliară și urină, în alte organe cisternă sau în cavități. În tubul digestiv, apa ușurează absorbția substanțelor  organice și anorganice. Prin ea se elimină toxinele și excesele (urină). Mai are rol de rezervor și de amortizor de șoc.
Apa plasmatică
8
Reprezintă apa din sânge și limfă. Rolul principal este acela de transport, dar mai contribuie la dizolvarea și difuzia a numeroase substanțe.
Apa interstițială
32
Este localizată în spațiul dintre celule și îndeplinește funcția de aprovizionare a celulelor.
Bilanțul apei
Apa ajunge în organism din lichidele ingerate, alimente și din oxidarea alimentelor. Din tubul digestiv, apa se distribuie în întregul organism. Analizând tabelul ajungem la concluzia că prin tubul digestiv trec zilnic 11 litri de apă, iar prin rinichi 170. Majoritatea datelor din tabele, sunt după Gavril Niac, 2004.


INTRĂRI
Apa din lichidele ingerate
50%
Apa din alimente
30%
Apa provenită din oxidarea alimentelor
20%

Mișcări interne
Sistem, organ
Intrări (L/zi)
Ieșiri (L/zi)
Resorbții (L/zi)
Tub digestiv
11*
0,1
10,9
Plămâni
1
0,6
0,4**
Rinichi
170
1,5
168,5***
Piele
1,5
0,5
1**
*În tubul digestiv intră aproximativ 11 litri de apă. Din aceasta, apă exogenă reprezintă 2,5 l, restul provenind din secreții digestive ( bilă 2,2 l; suc gastric 2,5 l; salivă 1,5 l; secreții intestinale 3 l, etc.)
**Resorbția pulmonară și cea cutanată se face fără restituirea apei organismuluim fiind practic o retenție.
***Resorbția renală se realizează cu ajutorul unor proteine tubulare; aquaporine, care separă ureea de restul lichidului ce va fi restituit ”circuitului”.
IEȘIRI
Urină
67%
Transpirație
12%
Fecale
3%
Expirație
18%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu