CORELATII ENERGETICE

Acupuncture

vineri, 2 octombrie 2015

Rugăciunea Sfântului Ciprian

Rugăciunea Sfântului Ciprian împotriva vrăjilor, farmecelor, blestemelor, descântecelor, deochiului. Îndatoririle creștinului

Pentru ca am prezentat viața Sfântului Ciprian (https://revelatiinesfarsite.wordpress.com/2012/10/02/2-oct-sf-ciprian-sfantul-care-a-fost-mare-vrajitor/ ), se impune să amintesc și de Rugăciunea Sf. Ciprian. Acest sfânt este cinstit ca cel care înlătură farmecele și vrăjile. Rugăciunea  Sf. Ciprian, pe care o găsim la sfârşitul acatistului, este o rugăciune puternică, dar care poate fi citită și de credincioși, nu numai de clerici.

“Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi slăvit eşti, Împaratul împaraţiilor şi Domnul domnilor, slavă Ţie.
Tu cel care locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi, revarsă ploaia la bună vreme peste tot pamântul şi fă-l să dea roadele lui, copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor, femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecului, acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti.
Şi dezleagă pe robuI Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor şi ale puterilor potrivnice.
Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul parinţilor noştri, toată lucrarea satanei, Tu cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji şi de toate lucrările şi de toate legăturile lui, şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea PreaSfântului Tău nume.
Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul, şi dezleagă pe robul Tău (numele), de toate legăturile satanei şi dacă este legat în cer sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare sau cu fier sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor, sau cu al peştilor, sau prin necuraţie, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de animal sau gheare de pasăre, sau prin şerpi (vii sau morţi), sau prin pământul morţilor, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în clipa aceasta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.
Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, sfarmă şi distruge acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele), păzeşte-l cu toţi ai casei lui de toate uneltirile diavoleşti.
Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Tale toate puterile potrivnice.
Pustieşte, distruge şi depărtează pentru totdeauna lucrările magiei, vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robul Tău (numele).
Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul robul Tău cu toţi ai casei mele şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toata boala şi de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputinţa, prostia, neînţelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, şi de toate rătăcirile şi greşelile, ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat eşti în veci. Amin.”
 Sf. Ciprian 2
Pe Calea Victoriei, nr.12, între străzile Stavropoleos și Lipscani, se afla Biserica Sfantul Ciprian – Zlătari. În aceasta biserică este prezentă mâna dreaptă a Sfântului Ciprian, făcătoare de nenumărate minuni până în zilele noastre.
CE TREBUIE SĂ FACĂ CREȘTINII PENTRU A SE IZBĂVI DE VRĂJI ȘI ALTE LUCRĂRI DIAVOLEȘTI
Este greșit și un păcat ca cineva să apeleze la descântători pentru izbăvirea de deochi, sau să rostească descântece și cu atât mai mult să meargă la vrăjitori fie pentru a face rău cuiva, fie pentru a căuta să se dezlege. Cine face așa ceva atrage asupra lui influența diavolească din care nu se scapă ușor.
Cel ce crede cu tărie în Dumnezeu, cel ce se roagă și merge regulat la biserică nu va cere niciodată ajutor diavolilor și vrăjile nu vor avea putere asupra lui.
Cei ce au mers la vrăjitori, la ghicitori și au cerut ajutorul lor, dacă vor să se mântuiască, mai întâi să se spovedească de acest păcat și să ceară canon. Apoi să nu mai apeleze niciodată la vrăjitori, ci numai la Dumnezeu.
În cele mai multe cazuri vrăjile au putere asupra noastră din cauza păcatelor noastre.
Pentru a birui aceste lucrări diavolești, creștinii trebuie în primul rând să facă ceea ce trebuie să facă orice credincios: să postească toate miercurile și vinerile și să țină cele patru mari posturi de peste an (Postul Paștelui, Postul Crăciunului, Postul Sfinților Apostoli și Postul Sfintei Marii), să meargă in duminici și sărbători la Sf. Liturghie, să se spovedească și să se împărtășească (dacă primesc dezlegare de la duhovnic), să se roage zilnic (să aibă canon de rugăciune: rugaciunile de dimineață și de seară, rugăciunile meselor, metanii, după canonul dat de duhovnic).
În plus, cine are probleme legate de vrăji, ar mai putea: să postească și în zilele de luni, să meargă la slujbe de Sfântul Maslu, să se îngrijească să aibă pomelnic la mănăstiri, să stropească în forma Sfineti Cruci prin casă și în gospodărie cu Aghiazmă Mare în perioada 6 ian. -14 ian. și cu Aghiazmă Mică în celelalte zile, zicând rugăciunea “Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui…”, să se roage mai mult (Acatiste etc.), să practice Rugăciunea lui Iisus, să citească cărți duhovnicesti (Viețile Sfinților etc.), Sfânta Scriptură, să cheme preotul acasă ca să sfințească locuința, să citească rugăciuni pentru dezlegarea de vrăji și farmece.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu