CORELATII ENERGETICE

Acupuncture

vineri, 19 august 2011

Regulament de organizare si functionare al OPMCA

Regulament de organizare si functionare al ORDINULUI PRACTICIENILOR DE
MEDICINA COMPLEMENTARA / ALTERNATIVA din ROMANIA
Biroul Central al Ordinului Practicienilor de Medicina Complementara/Alternativa din
Romania in temeiul:
- Legii nr. 118/2007 privind organizarea si func_ionarea activita_ilor si practicilor de
medicina complementara/alternativa publicata in Monitorul Oficial din 08.08.2007;
- Statutului de infiintare legala, organizare si functionare a O.P.M.C.A. (Ordinului
Practicienilor de Medicina Complementara/Alternativa) din Romania inregistrat la
Judecatoria Buzau ca persoana juridica fara scop patrimonial si certificat sub nr. 78 din
data de 17.11.2008;
-Codului etic si de practica.al membrilor Asociatiei "ORDINUL PRACTICIENILOR de
MEDICINA COMPLEMENTARA / ALTERNATIVA din Romania"
a adoptat:
Regulamentul de Organizare si Functionare al Ordinului Practicienilor de
Medicina Complementara/Alternativa din Romania.
Capitolul I
Art. 1.
O.P.M.C.A. din Romania s-a constituit la data de 17.11.2008 in baza Legii nr. 118/2007
Infiintarea, inregistrarea, organizarea si functionarea Ordinului Practicienilor de
Medicina Complementara/Alternativa din Romania s-a facut ca persoana juridica fara
scop patrimonial si a fost inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa
Judecatoriei Buzau. O.P.M.C.A. are ca principal obiect de activitate avizarea
profesionala a practicienilor in vederea obtinerii autorizarii de libera practica din partea
Ministerului Sanatatii din Romania, apararea, controlul si supravegherea exercitarii
profesiunii de practician de medicina complementara/alternativa, precum si aplicarea
legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei.
(2) Ordinul Practicienilor de Medicina Complementara / Alternativa din Romania este
autonom in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi
exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.
(3) Ordinul Practicienilor de Medicina Complementara / Alternativa din Romania.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu